R E K L A M A

+ +21 - Schürrle: "Rooney mógłby się nie załapać do naszej kadry"

Redakcja @17.11.2013 | Przeczytano 2579 razy

Schürrle: "Rooney mógłby się nie załapać do naszej kadry"
W naj­bliż­szy wto­rek na sta­dio­nie We­mbley doj­dzie do wiel­kie­go kla­sy­ku: An­glia po­dej­mie w to­wa­rzy­skim meczu re­pre­zen­ta­cję Nie­miec. Przed tym spotka­niem nie za­brak­nie na pewno psy­cho­lo­gicz­nych za­gry­wek z obu stron. Na razie od­waż­nym stwier­dze­niem wy­ka­zał się André Schürrle z Chel­sea.

"Wayne Ro­oney to świet­ny zawodnik, ale w naszym kraju nie brakuje równie utalen­to­wa­nych gra­czy. Nie wiem, czy za­ła­pał­by się do wyj­ścio­wej je­de­nast­ki re­pre­zen­ta­cji Nie­miec" - po­wie­dział skrzy­dło­wy Chel­sea.

Ko­men­ta­rzy nie za­bra­kło także po wy­po­wie­dzi se­lek­cjo­ne­ra Niem­ców Jo­achima Löwa.

"An­gli­cy to dobra dru­ży­na. Nie chciał­bym jed­nak kogoś in­dy­wi­du­al­nie wyróżniać. Jest tam kilku mło­dych gra­czy, któ­rych wi­dział­bym w swoim zespo­le" - oce­nił Löw.

28-let­nie­go Ro­oneya cięż­ko za­li­czyć do "mło­dych".

Ostat­ni raz obie dru­ży­ny grały ze sobą w 2010 roku. W 1/8 fi­na­łu Mistrzostw Świa­ta w RPA Niem­cy roz­gro­mi­li An­gli­ków 4:1.

Źródło: Eurosport

Tagi: André Schürrle, Joachim Löw, Reprezentacje, Wayne Rooney, Wypowiedzi przedmeczowe

Komentarze (9)

Poziom: 47
dodano: 17.11.2013, 18:04, #9 Zwiń/Pokaż komentarz agnieszka2a
Śmieszny człowieczek :)
Poziom: 21
dodano: 17.11.2013, 14:22, #8 Zwiń/Pokaż komentarz united8
HAHAHAHAAHAHHAHAHAHAHAHAAHHAAHHAAHAHHAAHHAHHAAHHAHHAHAAHHAHAHAHHAHAAHHAHHAAH. Na tym kończy się moja dzisiejsza elokwencja.
Poziom: 28
dodano: 17.11.2013, 13:42, #7 Zwiń/Pokaż komentarz Nederland
Mocne słowa jak na rezerwowego w kadrze, w której jedynym klasowym napastnikiem jest Mario Gomez. Poza tym, o ile dobrze się orientuję, Loew powołał na mecze z Włochami i Anglią jakiegoś Maksa Kruse z Moenchengladbach i nikogo poza nim... Jakby tego było mało, nawet nie powąchał murawy, bo na środku ataku grał Goetze, którego później zmienił Oezil. Faktycznie Rooney by się nie załapał. Edytowano: 17 listopada 2013 roku, 13:42
Poziom: 39
dodano: 17.11.2013, 13:41, #6 Zwiń/Pokaż komentarz youngy18
Spokojnie Szyrle, 1 skład w reprze u Niemców ci nie grozi :) Tania prowokacja i tyle w temacie
Poziom: 23
dodano: 17.11.2013, 13:05, #5 Zwiń/Pokaż komentarz Karmel07
Pojedynki Anglii z Niemcami zawsze dają wiele emocji :D
Poziom: 31
dodano: 17.11.2013, 12:58, #4 Zwiń/Pokaż komentarz badbull
Chyba nie zdają sobie sprawy, że wkurzając Rooneya tylko motywują go do lepszej gry.
Poziom: 63
dodano: 17.11.2013, 12:38, #3 Zwiń/Pokaż komentarz Guru Pitka
Znalazła się wielka gwiazda, to właśnie Andre Rooney w składzie Niemiec zastąpił
Poziom: 66
dodano: 17.11.2013, 12:32, #2 Zwiń/Pokaż komentarz Eric Djemba-Djemba
Szirle już się poczuł nowym Lampardem :P więc i komentarz na poziomie musiał być...
Poziom: 32
dodano: 17.11.2013, 12:18, #1 Zwiń/Pokaż komentarz PiotrUtd
hahahahahahahahahaha tyle w temacie Roo to w każdej reprezentacji znalazł by się w pierwszej jedenastce. Edytowano: 17 listopada 2013 roku, 12:24

Komentarze (9)